Kvalitativa metoder

Vi har genom våra marknadsföringskunskaper, som spänner från konsumentbeteende till hur inköpsorganisationer beter sig i nätverk, en närmast unik möjlighet att hitta mönster, trender och tendenser i den annars så komplexa kvalitativa datan. Vi brukar tala om induktiv slutledningsförmåga och förmågan att hitta generella mönster i mycket specifik data.

Vi har genom vårt kontaktnät tillgång till etnografiska metoder där undersökaren nästan flyttar ihop med intervjuobjektet. Det kan handla om att man följer en familj under en vecka, där vi deltar när familjen handlar och äter mat. I en sådan studie kombinerar man observationer och intervjuer.

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se