Djupintervjuer

Intervjuerna genomförs av erfarna intervjuare som har en enskild diskussion med var och en av de utvalda intervjupersonerna. Antalet intervjuer varierar från en hand full upp till 50 beroende på problemställning. Ofta varar en intervju mellan en till två timmar. Rekrytering sker oftast via telefon medan intervjun sker ansikte mot ansikte. Metoden är vanligast inom B2B. Resultaten avrapporteras alltid skriftligt. Vår styrka ligger i förmågan att se mönster samt att sammanställa och strukturera resultaten i ett företagsekonomiskt relevant sammanhang. Rapporten består alltid av en gedigen analys stödd av relevanta citat från intervjupersonerna.

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se