Emailbaserade webbenkäter

Metoden är perfekt om Ni själva har en lista på kunder eller prospekt och deras e-mailadresser. Här skickar vi eller underleverantörut webbaserade enkäter via e-brev till undersökningsdeltagarna och ber dem delta i undersökningen. Respondenten deltar i undersökningen genom att klicka på en länk till en webbsida med ett frågeformulär. Vanligtvis är det uppdragsgivaren som tillhandahåller urvalet ur något kundregister, kundklubb eller liknande.

Metodens för och nackdelar?
Denna intervjuform är snabb, enkel och kostnadseffektiv och speciellt bra om man behöver visa bilder eller animerade sekvenser eller ljudupptagningar i samband med intervjun. Ett grundläggande krav är dock att målgruppen som ska studeras i huvudsak är representerade av personer med tillgång till internet.

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se