Fokusgrupper

I våra fokusgrupper deltar omkring 6-10 personer som noggrant rekryterats ur målgruppen. Vi rekommenderar att om budget tillåter, alltid göra ett slumpmässigt urval i målgruppen. Diskussionen leds av en erfaren moderator som styr och stimulerar diskussionen genom en frågeguide. Oftast bisitter en på området kunnig expert som kan fånga upp intressanta trådar. Diskussionen pågår vanligtvis i två timmar. Resultaten avrapporteras alltid skriftligt. Vår styrka ligger i förmågan att se mönster och sammanställa och strukturera resultaten i ett företagsekonomiskt relevant sammanhang. Rapporten består alltid av en gedigen analys stödd av samtliga relevanta citat från deltagarna. Uppdragsgivaren har möjlighet att betrakta fokusgrupperna i ett angränsande rum eller via videoinspelning. Vi har tillgång till lokaler över hela Sverige.

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se