Panelbaserade webbenkäter

Genom våra samarbetspartner kan vi erbjuda tillgång till mer än 200 000 panelmedlemmar över hela Norden. Metoden är kostnadseffektiv, men priset varierar beroende på hur medlemmarna i de olika panelerna rekryterats. Dessa besvarar enkäten via e-brev och webbplatsen. Underleverantören försäkrar att urvalet representerar Sveriges eller Nordens demografi med hänsyn till dem som har tillgång till Internet.

Denna intervjuform är snabb, enkel och kostnadseffektiv och speciellt bra om man behöver visa bilder eller animerade sekvenser eller ljudupptagningar i samband med intervjun. Metoden har under senare år i allt större utsträckning ersatt telefonintervjun. Ett grundläggande krav är dock att målgruppen som ska studeras i huvudsak är representerade av personer med tillgång till internet.

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se