Telefonintervjuer

Vi har tillgång till mer än 1000 intervjuare som behärskar alla Nordiska språk. Alla telefonintervjuer görs med datorstöd CATI-system (Computer Aided Telephone Interviewing). Med CATI kan man avrapportera resultat i realtid och automatiskt kontrollera kvoter och ändra frågeformulär. Analysarbetet kan starta i samma sekund som sista intervjun är genomförd. Normalt sett gör vi gör alltid 10 – 30 provintervjuer beroende på utfall och upplägg, innan vi bestämmer oss för en viss enkät. I normalfallet gör vi minst sju kontaktförsök innan en intervjuperson blir avförd.

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se