Vårt synsätt

Vi är delaktiga i forskning och utbildning inom marknadsföring och marknadsundersökning på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Detta innebär att vi har pedagogisk såväl som kunskapsmässig förmåga att ta oss an speciella och unika projekt. Vår drivkraft är att hela tiden utveckla våra analysmetoder såväl som våra kunders verksamhet.

Sedan början av 2000 har det hänt mycket inom marknadsföring såväl som när det gäller våra kunders krav på marknadsundersökningar. Bl.a. handlar det om ett ökat krav på att undersökningsmetoder såväl som undersökningsresultat ska kunna kopplas till ekonomi och intäkter. Man pratar idag om behovet att kunna koppla "Marketing and the Bottom-line". På denna punkt ligger vi långt fram.

Medan andra undersökningsföretag valt att göra sig unika genom komplicerade psykologiska metoder utan koppling till ekonomiska effekter, har vi valt att arbeta med metoder som alla kan förstå och som har bevisade ekonomiska effekter. Ett konkret exempel är när traditionella varumärkesundersökningar fokuserar på att mäta kännedom och attityder, tar vi analysen så långt att vi identifierar vad som driver kundernas betalningsvilja och era marknadsandelar. Det blir allt vanligare att vi integrerar ekonomi och statistik i en och samma analysmodell, sk. ekonometri, något som väldigt få svenska undersökningsföretag klarar idag.

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se