Vad betyder Transvector?

Transvector är ett begrepp myntat av Wroe Aldersson marknadsföringsteorins grundare och betyder ”den effektivaste vägen” från en organisations vision till nöjd slutkund. En ständig drivkraft att överleva och bli framgångsrik i konkurrensen gör att företag måste hitta mixen av produkter och erbjudanden som passar den egna organisationens förutsättningar såväl som slutkunden. Det handlar om att se helheten i förädlingskedjan eller kategorin och att kunna anpassa sig till rådande förhållanden. En situation då företagets förutsättningar matchar kundernas efterfrågan, är aldrig beständig. Problemet är att kunder, konkurrenter och omvärld är i ständig utveckling och att alla parter alltid har otillräcklig information. Men ju mer aktuell och riktig informationen är desto större är förutsättningarna för ett företag att överleva med framgång – det är förutsättningarna för att skapa en transvector. (http://en.wikipedia.org/wiki/Wroe_Alderson)

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se