Interna – externa analyser Gap-analyser

Allt mer erfarenheter visar att även de strategier och planer där man identifierat de verkliga kundvärdena inte kommer att fungera om dessa inte stöds av vad den egna organisationer vill eller tror att man kan. Därför är det allt vanligare att företag vill undersöka om det finns gap mellan vad kunden vill ha och vad organisationen kan eller vill erbjuda. Lika viktigt som det är att hitta gap eller hinder lika viktigt är det att hitta värden och vägar där kundens och organisationens behov och beteenden kan matchas.

Gapanalyser innebär en kombination av interna och externa analyser. Det kan handla om att kombinera en kundnöjdhetsmätning med en nöjd medarbetarmätning. Det kan handla om att kombinera en extern varumärkesmätning med en intern mätning av varumärkesidentitet och i vilken utsträckning medarbetarna lever ut varumärkets värden i sitt dagliga arbete.

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se