Kundnöjdhetsmätning (NKI även kallad KNI)

Vi undersöker hur nöjd kunden är totalt sett, vad man är mer respektive mindre nöjd med, vad som har störst inverkan på kundnöjdheten i just ert företag. Vi gör alltid en prioriteringslista för åtgärder. Vilka brister bör förbättras, vilka styrkor bör kommuniceras bättre, finns det sidor där företaget kan dra ner resurser. Även om ni redan arbetar med ett befintligt kundnöjdhetsindex kan vi hjälpa till med att stämma av att det verkligen mäter rätt saker. Att utveckla kundnöjdhetsindex är en av våra absolut starkaste sidor och vi brukar hjälpa andra undersökningsföretag med detta moment. Våra medarbetare har t.ex. publicerat KNI-index i internationella vetenskapliga tidskrifter som senare blivit standard för kundnöjdhetsmätningar i ett par branscher.

På senare år har vi och våra kunder utvecklat kundmätningarna till att bli mer än bara en statistisk och aggregerad uppföljning. Vi använder allt oftare kundmätningarna som ett av de viktigaste instrumenten för affärsutveckling och kundvård. Bl.a. lägger vi idag stor vikt på kvalitativa och öppna svar, att gräva djupare i varför vissa är missnöjda och framförallt i att hjälpa kunden att lösa problemen. En annan utveckling är att allt fler företag insett behovet av att segmentera även bland nuvarande kunder. Alla kunder tillhör inte målgruppen och försöker man tillfredsställa alla riskerar man att göra de viktiga och huvudsakliga kunderna besvikna. Därför gör vi noggranna analyser på vilka det egentligen är som är missnöjda.

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se