Prissättning

Priset uppfattas av många som den viktigaste parametern i kundens köpbeslut. Trots detta känner de flesta företag att de kunde blivit bättre på att optimera priset så att det matchar målgruppens betalningsvilja, den önskade positionen och den brytpunkt där volym gånger pris ger störst totalintäkt.

Prisets roll är mer komplicerad än vi tror. Dels gör kunden en intial och grov segmentering och därmed även selektering av olika varumärken i lågpris, medium eller premium segment. Ofta efterfrågar en viss kund endast varumärken inom ett av dessa segment. Inom varje segment spelar sedan pris i kombination med andra värden rollen för vilket av olika varumärken det blir. Denna tvåstegsprocess gör att företag som gör enklare analyser oftast missbedömer och underskattar prisets betydelse.

Frågor ni måste ställa och som vi hjälper er att besvara är: Vilket pris är kunderna villiga att betala för din produkt? Vid vilken nivå blir priset så högt att man tappar volym och totalt täckningsbidrag? Är priset satt så lågt att företaget får en lågkvalitetsstämpel? Vilka egenskaper i produkten eller varumärket drivet målgruppens betalningsvilja? Vilket är den optimala prisnivån där kunden tycker det är billig, men inte så billigt att kvalitetsstämpeln äventyras? Hur pass prisvärda upplevs era produkter relativt era konkurrenter?

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se