Promoter score NPS och lojalitet

Hur lojala och entusiastiska är era kunder, när det gäller att prata väl om er och rekommendera er till vänner och bekanta? Att generera promoters snarare än bara nöjda kunder skapar bättre förutsättningar för tillväxt. Ju fler som ”promotar” företaget desto mer gratis marknadsföring och fler kunder får företaget.

En utveckling av kundnöjdhetsmätningar och kundnöjdhetsmått är att allt fler företag börjat använda ett mått som inte stannar vid att förstå vad som driver kundnöjdhet utan ett mått för att förstå och styra företagets tillväxt. Förutom att detta mått förklarar företags tillväxt och framgång bättre än kundnöjdhetsmåttet, skapar det starkare incitament för organisationen att prestera bättre.
Undersökningsmetoden handlar om att genom ett riktigt statistiskt urval ur målgruppen mäta hur många som skulle rekommendera företaget, varumärket eller produkten till vänner, bekanta eller kollegor i samma köp- eller beslutssituation. Du kan följa upp andelen promotors mot övriga kunder. T.ex. visar omfattande studier att framgångsrika företag, varumärken eller produkter rekommenderas av minst 75-80% av sina kunder. Själva beslutsunderlaget skapas genom en fördjupad analys av företagets styrkor och drivkrafter för tillväxt genom att förstå vad det är för egenskaper som kunderna nämner då de rekommenderar företaget åt andra. Genom att fråga dessa mest lojala kunder vad som skulle kunna bli bättre får man också en insikt i hur man ska kunna utveckla ännu bättre erbjudanden. Genom att förstå vad det är i ert erbjudande som kunden pratar om och varför kan du förstå vad som är de verkliga drivkrafterna i ditt erbjudande till kunden.

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se