Reklammätning

Många företag lägger ner mycket av sina resurser på annonsering. Men vad har det för effekter på kännedom, attityder och köpbeteende? Mediebyråer och reklambyråer gör alltid huvudjobbet, vi kommer in i två faser; förtester innan reklamen når målgruppen och/eller eftertester för att se om och på vilket sätt reklamen togs emot av målgruppen.

  • Förtester handlar huvudsakligen om frågeställningar som; Hur många uppfattar vem som är avsändare? Är annonsen och budskapet trovärdigt? Uppfattar man budskapet? Förmedlar den rätt känsla? Har den effekt på köpintentioner?
  • Eftertester handlar ofta om frågeställningar som; Hur många av de i målgruppen som sett annonsen? Hur många av de som läst tidningen eller sett programmet ifråga som sett annonsen? Hur många av de som sett annonsen som kommer ihåg innehållet (copy och eller layout?) Hur många av de som sett annonsen som förstod eller trodde på budskapet eller säljargumenten? Om kampanjen haft effekt på attityder, kännedom eller köp?

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se