Segmentering

Segmentering och val av målgrupp är den viktigaste, men också det svåraste uppgiften för en marknadsförare. De flesta vet vad segmentering innebär men väldigt få vet hur man gör det rent praktiskt. I detta arbete är marknadsföraren i högsta grad i behov av undersökningsföretaget. Här är det viktigt med ett fungerande och nära samarbete mellan analysföretag och beställare.

Frågor ni måste ställa och som vi hjälper er att besvara är: Behövs det och går det att dela upp din marknad i mindre grupper av köpare som har speciella behov, karaktärer eller beteenden som behöver särskilda produkter och marknadsföringsåtgärder? Hur attraktivt är varje segment på er marknad och vilket eller vilka är det bäst att inrikta sig på givet ert företags resurser? Hur ska respektive segment tillfredsställas och vågar ni välja bort?

Vi hjälper er att identifiera och uppskatta storleken, nåbarheten samt lönsamheten i marknadens olika segment. Sist men inte minst vi bistår er som konsult och bollplank i beslutssituationen.

Exempel från en av våra rapporter.

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se