Varumärkesanalys

Vår analys är framtagen av varumärkesforskare på Lunds universitet (Lund Brand Management Group). Ansvarig för genomförandet här är Johan Anselmsson Associate Professor på Ekonomihögskolan i Lund.
Varumärkesanalys är en central och strategisk mycket viktig uppgift för marknadsförare, varumärkesansvariga och andra som är involverade i företagets strategiska arbete. De flesta vet vad ett starkt varumärke eller en stark position innebär, men få vet vilken information eller analys som behövs. Det är därför vanligt att företag trots omfattande undersökningar aldrig når fram till en positionerings- och varumärkesstrategi som fungerar långsiktigt.
Det unika med metoden är att den identifierar vad som verkligen driver kunden.
Vår analys består av tre huvudkomponenter:
1. Mäta VARUMÄRKETS IMAGE: vilken image ert varumärke har (Associationer, kvaliteter, personlighet dvs emotionella såväl som rationella egenskaper) relativt era konkurrenter. Image utvärderas utmed två dimensioner, betyg på hur man presterar och i vilken utsträckning samma egenskaper driver i försäljning. Har varumärkena en unik och värdefull position, om inte var finns det möjligheter? Vi identifierar också hygienfaktorer (måsten som behövs för att komma ifråga) respektive mervärden (sådant som avgör kundens slutliga val i konkurrensen).
2. Mäta VARUMÄRKETS STYRKA: Hur starkt varumärket är relativt konkurrenterna på 8 olika steg i varumärkesbyggandeprocessen (A. Kännedom och kunskap, B. Consideration, C. Liking, D. Köp/share of wallet, E. Rekommendation, F. Preferens, G. Brand attachment samt H. Betalningsvilja. Hur presterar man idag, finns det svagheter och var bör man ligga vid nästa mättillfälle? Och hur kan man förbättra sin image för att stärka varumärket?
3. Mäta VARUMÄRKETS KAPITALISERINGSGRAD: Varumärkenas förmåga att kapitalisera på sin styrka. Hur starkt är varumärket när det gäller försäljning i förhållande till hur starkt det är i målgruppens mentala värld. Om det finns ett gap mellan vad målgruppen vill och faktiskt gör – vad beror det på och hur ska det lösas?
Det som gör vår metod speciell är att vi aldrig frågar kunden rakt ut, utan vi kan simulera vilka marknadsföringsåtgärder och vilka kundvärden som har och kommer att ge störst effekt på den långsiktiga försäljningen eller styrkan. Metoden fungerar på konsument, B2B såväl som offentlig organisationer och platser. Vill ni se mer om metoden tryck på denna YouTube Video THE BRAND VALUE ANALYSIS (BVA):
Transvectors varumärkesanalys

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se